TÌM KIẾM HOÁ ĐƠN DỄ DÀNG NHANH CHÓNG

Số hoá quy trình xử lý hàng ngàn hoá đơn trong vòng một nốt nhạc!

PHẠM VI CUNG CẤP HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN TOÀN QUỐC.

Các tính năng nổi bật của P-Invoice

Tra soát hóa đơn


Quản lý hóa đơn


Xuất hóa đơn hàng loạt


Hủy, thay thế hóa đơn


Liên kết chặt chẽ với cơ quan thuế

Đăng ký miễn phí

Lý do lựa chọn hệ thống của chúng tôi